ELPROCAD-specialisten med över 20 års ELPROCAD- och AutoCAD-erfarenhet

ELPROCAD IC 4.0d33

 

Uppdateringspatch till ELPROCAD IC 4.0 

 

upd40d33sv.EXE 41,405 kB

- Ladda hem uppdateringsfilen.

- Stäng ned och avsluta ELPROCAD IC.

- Starta installationen och acceptera föreslagna sökvägar

- Starta ELPROCAD IC igen.

 

- Revisionshistorik

version4.0d33.pdf 217 kB


Finns för närvarande ej i engelsk version:

 

Från version 4.0c3/4.0a.12 till 4.0d1:
Ny CAD-motor. Bricscad V11.4.6 installeras.
Kabeldatabasen hämtas från projektmappen om både CABLES.tds och CABLES.tdx finns i denna mapp.
Problem att ta bort dubblerade databasposter som tillhör olika grupper i kabeldatabasen. Åtgärdat.
Felaktig radering av databasposter i kabeldatabas åtgärdad.
Grupprubriker för databaser är redigerbara i databasträdet.
Ny apparatrapport för kablar i yttre anslutningsscheman, Kablar i Yttre.
Rapporter för Intern och Extern rättade samt förberedda för logotyp ($ds och hds filer).
Diverse texter rättade i de medlevererade blanketterna/ritningshuvudena.
Menyfil åtgärdad så att verktygsfälten är default liggande, max 2 rader.
Nya PDF-manualer för Interna och Externa förbindningar inlagda.
Kan hantera mellanslag i filnamn för utskriftsmall och att \ saknas i slutet av sökvägar.
Krasch då standardskrivare saknas är åtgärdad.
Blockering av vissa funktioner då mdb-fil saknas.
Nya databaser presenteras om sökvägen ändras i projektinställningar.
Grafikproblem på 64bit Win7. På grund av detta har den kontinuerliga uppdateringen vid storleksförändring av PRO-fönstret tagits bort.
Filtrering av attribut i rapporter sparas nu korrekt när rapportmall sparas.
Krasch vid öppning av tillbehör 2 ggr i ”Ändra attribut”-dialogen. Åtgärdat.
Externa förbindningar. Anslut skåp och apparater. Minns nu position för felmeddelande fönster.
Externa förbindningar. Anslut skåp och apparater. Uppsnabbad.
Externa förbindningar. Anslut skåp och apparater. Uppsnabbning samt fix när inga förbindningar definierade för valt skåp/vald apparat.
Ritmiljön. Uppsnabbning av analys av blad. Märks mest vid analys av större projekt i nätverksmiljö.
Ritmiljön. Bladhänvisning vid högerklick tillgänglig även när fler än en symbol är vald. För flerbladsritningar kan det innebära att bladväxling inte sker synligt.
”Störande” blinkning vid Projektautomatik minimerad.
Fix av problem med ”mellanslag” i sökväg till ritning i funktionen Flerbladsutval i dialogen ELPROCAD Flerbladshantering.
Utsättning/redigering av kontaktbilder och kontaktkors tar hänsyn till vilken orientering blocket har i stället för aktuell ritningsvinkel.
Redigering flyttar ej längre kontaktbilden/kontaktkorset.
Det går nu att ändra antal kontaktkors vid redigering av kontaktkors.
Ändra texter i högerklickmenyn hanterar nu flera samtidigt utvalda texter.
Automatisk insättning av linjal fungerar nu även på andra storlekar än A3.
Vid insättning av jordsymboler i kretsschema grupperas den grafiska symbolen med blocket som innehåller attributet (PE).
Kopiering till Urklipp kunde tidigare lämna ritningen med ”0” som aktivt lager .
Skapa ny egen symbol kontrollerade inte på ett korrekt sätt om nytt namn på det nya egna blocket inte redan var använt.
Funktionen Sök och Ersätt i ritmiljön har rättats.
Nya funktioner i verktygsfältet Elschema knappen Elschema – Allmänt. Text  Visa/Hämta/Ändra fil… . Importerar texter från textfil till ritning. Rensa ritningen tar bort oanvända block- och lagerdefinitioner. Avmarkera alla fungerar nu.
Funktionen laga linjer bibehåller linjetyp om det är samma linjetyp på båda sidor om objektet.
Attributfärger för kommentar till symbol följer nu inställningarna.
Attributfärger för kabelparter följer nu inställningarna.
Attributfärger följer nu inställningarna även för Växla symbol.

 

Från version 4.0c2 till 4.0c3:
Fix av rubriktext i dialog för databasredigering från ritmiljön. Den modifierade filen är nu med i patchen.

 

Från version 4.0c1 till 4.0c2:
1:a höger-klick i ritmiljön med markerat objekt ger ELPROCAD:s meny och ytterligare en ger BricsCad:s meny.
Snabbare analys (framför allt i nätverk).
Fix av rapport till ritning. Vid långa rapporter kan uppdateringen av grafiken ”stanna” p g a hög processorbelastning. Rapporten är färdiggenererad när den sista sidan presenteras.
Vid redigering av plintnummer för flera plintar i yttre anslutningsschema gick det ej att fylla i mer än 2 tecken i Ändra attribut dialogen. Nu åtgärdat.
Fix av signaltext L1/L2/L3/N/PE för 5-ledare L1/L2/L3/PEN för 4-ledare.
Fix av licensproblem vid första start av Bricscad. Gäller bara uppdateringslicenser.
Fix av felaktiga meddelanden vid korsreferenskörning.
Externa förbindningar Koppla manuellt från: kunde tidigare lämna felmeddelande bakom fönster eller dialoger, vilket kunde uppfattas som programhängning. Felmeddelandet tvingas nu fram i förgrunden.
Externa förbindningar. Extremt långa signalnamn kunde förorsaka krasch. Nu åtgärdat.
Fix av felaktig felkontroll av kabeldatabasen.
Fix av rubriktext i dialog för databasredigering. Från ritmiljön.
Vid omval av tillbehör kraschar programmet. Åtgärdat.
Kvarstående problem med redigering av kablar från ritmiljön. Använd tillsvidare enbart projektmiljön för redigering av kablar i kabeldatabasen. Håll ritmiljön stängd under tiden.

   Copyright ® 2011 elcc.se

Hem         Om oss         Support        Lösningar         Kontakt
ELCC Järnvägsgatan 11 360 60 Vissefjärda ▪ 0471-201 65 support@elcc.se

HEM

FÖRETAGET

PRODUKTER

LÖSNINGAR

SUPPORT

KONTAKT