ELPROCAD-specialisten med över 20 års ELPROCAD- och AutoCAD-erfarenhet

ELPROCAD IC 4.0a11

 

Uppdateringspatch till ELPROCAD IC 4.0 

 

upd40a11sv.EXE 6,857kB

- Ladda hem uppdateringsfilen.

- Stäng ned och avsluta ELPROCAD IC.

- Starta installationen och acceptera föreslagna sökvägar

- Starta ELPROCAD IC igen.

 

- Revisionshistorik

version4.0a11.pdf 230 kB


Finns för närvarande ej i engelsk version:

 

Rättningar 4.0a10 -> 4.0a11

- Projektautomatik->script->Uppdateraprojektinfo. Mellanslag fungerar nu även med attributet för Bladspecifikt attribut.

- Ny funktion: "Hämta enkelblad" i Flerbladsdialogen. Funktionen används för att skapa ett nytt blad och hämta alla objekt från en enkelbladsritning och se till att det nya bladet följer regler för lagernamn i flerbladsritningar. OBS! Fungerar bara att hämta från enkelbladsritningar.

- Ny funktion: "Kabelkanaler" som förenklar insättning av kabelkanaler på montageplåt. Vid insättning anges m h a hårkorset först nedre vänstra hörnet och sedan övre högra hörnet på montageplåten. Positionen för de horisontella kanalerna anges m h a tangentbordet som avstånd från överkant. Avsluta med Esc.

 

Rättningar 4.0a9 -> 4.0a10

- Kontroll av antal tecken för attribut har rättats i dialogen "Ändra attribut".

- Om man startat en ritningprojektlöst så kontrolleras inte antal tecken utan man kan mata in fritt antal tecken i attributen.

- Kabelparters attribut har inte någon begränsning av antal tecken.

- Nyskapade projekt kommer att tillåta 30 tecken i attributet TBH för tillbehör.

 

Rättningar 4.0a8 -> 4.0a9

- Ritmiljön tappar inte fokus när man använder t ex bläddra knappar eller tangentbord för att bläddra i projekt eller flerbladsritningar.

- Förbättrad felkontroll av databaser.

- Kontrollerar inte längre för fel i ordningsföljd utan bara för dubletter.

- Grupper som innehåller fel, rödmarkeras i trädet.

- Förhandsgranskning av blad uppdateras efter analys och senast analyserade blad visas oberoende av typ ( WMF eller EMF).

- Felaktigt förslag ”44” borttagen ur kolumnförslag till nya kolumner i rapporter.

- Promptar längre än 63 tecken kortas av till 63 tecken. Har tidigare medfört programkrasch.

- Uttagsbeteckningar som innehåller mellanslag har delats upp i flera uttag i dialogen för ”Ändra attribut”. Åtgärdat genom att införa skiljetecknet ”| ” vid förslag till beteckningar för flera uttag.
- Ändring av apparatgrupp kan endast ske i samband med insättning av EGEN APPDEF. Behöver inte längre välja apparat utan det räcker att välja apparatgrupp.

- Minnesfunktion (under samma programkörning) för dialogen ”Välj apparat” införd.

- Fix av insättning av Värmeväxlare roterande i VVS verktygsfältet. 

- Fix av Linjal i Montage. 

- Fix av problem med funktionen Kopiera symbol(er) till Urklipp / Klistra in symbol(er) från Urklipp.

- Bygg kontaktbild och Ändra text nu tillgänglig från höger-klicks meny.

- Vissa kablar kunde tidigare tolkas som med skärm fastän de var definierade utan skärm. 

- Bättre koll av att dwg-filer som tillhör projekt existerar innan man försöker öppna dem.

- Fix av låsning som kunde uppstå i samband med övergång från projekt- till ritmiljö.

- Fix av problem med automatisk gruppering av egna symboler som består av enbart grafik. 

- Fix av problem med långa blocknamn på icke ELPROCAD block.

- Snabbare bläddring i stora flerbladsritningar.

- Färgkommentarer fungerar bättre i interna förbindningar.

- Blocknamnet visas korrekt i menyn för insättning av egna symboler.

   Copyright ® 2011 elcc.se

Hem         Om oss         Support        Lösningar         Kontakt
ELCC Järnvägsgatan 11 360 60 Vissefjärda ▪ 0471-201 65 support@elcc.se

HEM

FÖRETAGET

PRODUKTER

LÖSNINGAR

SUPPORT

KONTAKT